PLIKI COOKIES

Są to niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies). Są one wysyłane przez serwis internetowy, który aktualnie odwiedzamy i zapisywane na komputerze. Ciasteczka umożliwiają zapamiętanie naszych preferencji, a tym samym ułatwiają korzystanie z serwisu.
Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Radą Unii Europejskiej 2002/58 z dnia 12.07.2002 w sprawie przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej zmienioną dyrektywą 2009/136 z dnia 25.11.2009, właściciel witryny internetowej musi poinformować użytkownika strony o tym, w jakim celu wykorzystuje pliki cookies.

Z dyrektywami można zapoznać się tutaj:
Dyrektywa 2002/58 z dnia 12.07.2002 r.
Dyrektywa 2009/136 z dnia 25.11.2009 r.

Strona ACfotografia.pl używa plików cookies do zapamiętywania danych logowania, aby nie trzeba było ich wpisywać przy każdej wizycie. Dane te są odpowiednio szyfrowane, co uniemożliwia dostęp osobom nieuprawionym. Ponadto zapamiętuje wybrany kraj oraz język wyświetlania strony, co jest szczególnie przydatne dla zagranicznych użytkowników.

Nie używamy plików cookies do wyświetlania reklam oraz nie dzielimy się informacjami o użytkownikach z innymi firmami.

Jak wyłączyć możliwość zapisywania ciasteczek?

RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), zgodnie z jego § 13, informujemy, że: ACfotografia w Gdańsku ul. Ujeścisko 7A/1, 80-130 Gdańsk, e-mail: kontakt@acfotografia.pl – jest administratorem Państwa danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
– Zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO);
– Wykonania ciążących na nas w związku z zawarciem umowy obowiązków prawnych np. Przekazania materiałów w celu wywołania fotografii na papierze lub przechowywania dokumentacji księgowej (art. 6 ust.1 lit. c RODO);
-Wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu oferowania naszych produktów (marketing bezpośredni), sporządzania analiz na nasze potrzeby, albo ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
Dane osobowe możemy ujawnić – w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych nam usług lub ciążącego na nas obowiązku – następującym kategoriom odbiorców:
– podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu np. świadczącym nam usługi księgowe, prawne, techniczne lub IT;
– innym odbiorcom np. podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową, bankową (w celu ewentualnych zwrotów), pocztową, kurierską albo urzędom skarbowym

Dane przechowujemy:
– przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wymagany przepisami prawa, jednak nie krócej niż przez czas trwania postępowań w celu realizacji lub obrony roszczeń;
– do czasu uwzględnienia sprzeciwu osoby, której dane przetwarzamy na podstawie naszego uzasadnionego interesu; przy czym jeśli sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego – zawsze jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu;
– do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych przetwarzanych na tej podstawie.

Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
– sprostowania swoich danych;
– usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
– przenoszenia danych;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, przy czym jeśli sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego zawsze zobowiązani jesteśmy do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu;
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli są przetwarzane na tej podstawie;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku danych takich jak imię i nazwisko, firma, nr NIP lub ew. PESEL i adres – niezbędne do zawarcia umowy. Podanie danych kontaktowych (nr telefonu, e-mail) jest dobrowolne i służy sprawnej realizacji umowy lub utrzymaniu kontaktu. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania, wywołujących skutki prawne wobec osób, których dane dotyczą lub w podobny sposób na nią wpływających. Nie przekazujemy i nie zamierzamy przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.